top of page
Simonkallion koulun rakennushistorianselvitys

Simonkallion koulun rakennushistoriaselvitys on laadittu Vantaan kaupungin tilakeskuksen tilaamana konsulttityönä talvella ja keväällä 2019. Työn tavoitteena on toimia dokumentointina ja palvella ylläpidon suunnittelua ja tulevia korjauksia.


Tilaajan edustajina ovat hankesuunnittelupäällikkö Ifa Kytösaho ja rakennuttaja-arkkitehti Anne Jaakola-Wondafrash. Ohjausryhmään kuuluivat tilaajan edustajien lisäksi Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkijat Anne Silanto ja Susanna Paavola. Selvityksen kohteena on vuonna 1953 valmistunut 3690 m2 kerrosneliömetrin laajuinen entinen Simonkylän kansakoulu, nyk. Simonkallion koulu.


Julkaisussa Vantaan moderni rakennuskulttuuri 1930-1979 (Eskola 2002) arkkitehti Jalmari Peltosen suunnittelema koulu on arvotettu luokkaan A2, mikä merkitsee mahdollista suojelukohdetta. Vantaan kouluinventoinnissa rakennusta on kuvattu seuraavasti: ”Rakennuksessa on muista aikalaiskouluista poiketen käytetty aiemmilta vuosikymmeniltä tuttuja funkkiksen elementtejä. Sisätilojen käyttö on ilmavaa ja juhlavaa. Rakennuksen massoittelu on ajalle tyypillinen. Toiminnot järjestyvät omiin siipiinsä ja yleisvaikutelma on levollinen. Rakennukseen kuuluu ajalle tyypilliseen tapaan opettajien asuntolasiipi, jonka pihalle on rakennusvaiheessa istutettu omenatarha. Koulua on laajennettu 1990-luvulla, mutta laajennusosa jää katseilta piiloon lähestymissuunnista tarkasteltuna. Laajennustöille ominaista on koulun reittien ja kulkusuuntien muuttuminen. Simonkallion koulun juhlava pääsisäänkäynti fasettilasisine ovineen on jäänyt ilmeisen vähälle käytölle uusien reittien viedessä ulos ja sisään laajennusosan kautta”. (Riksman 2017).


Tehtävänannon mukaisesti raportissa käsitellään kohteen rakennus-, käyttö- ja muutoshistoriaa, koulurakennuksen alkuperäisiä suunnitteluperusteita, suhdetta ympäristöönsä, erityispiirteitä ja erityisiä arvoja sekä suhdetta aikakauden muuhun rakentamiseen varsinkin Vantaan alueen vertailukohteita painottaen. Rakennus on dokumentoitu ulkoa ja sisältä valokuvaamalla ja inventoitu tilaryhmittäin.

KOHTEEN TYYPPI

Koulu

PROJEKTIN TYYPPI

Rakennushistorianselvitys

OSOITE

Simonkalliontie 1

KAUPUNKI

Vantaa

AJANKOHTA

2019

TILAAJA

Vantaan kaupunki / Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala / Tilakeskus

TYÖRYHMÄ

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy / Mona Schalin

Varvara Protassova

Avustaja:

Liisi Wartiainen

bottom of page