top of page
ABOUT 

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Kati Salonen och Mona Schalin Arkitekter Ab

Toimistomme on perustettu 19.2.2003. Olemme erikoistuneet vaativien peruskorjauskohteiden suunnitteluun ja rakennetun kulttuuriympäristön suojelukysymyksiin. Suoritamme kaavoitukseen liittyviä inventointitehtäviä ja laadimme rakennushistorian selvityksiä.

Toimistossamme työskentelevät vakituisesti:

Mona Schalin, Arkkitehti SAFA
Marica Schalin, Arkkitehti SAFA

 

P1040468_RYHMÄKUVA_MUOK_crop.jpg

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson

Arkitektbyrå Kristina Karlsson

Kristina Karlsson, Arkkitehti SAFA

Toimisto on perustettu vuonna 1999. Olemme erikoistuneet asunto- ja kaupunkisuunnitteluun, sekä kulttuuriympäristön selvitys- ja suojelukysymyksiin. Asuntosuunnittelussa olemme perehtyneet erityisesti tiivis- matala pientalokohteisiin sekä peruskorjauskohteisiin. Kaupunkisuunnittelun tehtäväkenttään kuuluvat asema- ja yleiskaavojen sekä niitä palvelevien viitesuunnitelmien ja kulttuuriympäristöselvitysten sekä rakennusinventointien laatiminen.

KK2.jpg
bottom of page