top of page
Lohja, keskustakorttelit, kaupunkikuva – ja suojeluselvitys

Asemakaavatyön taustaselvityksenä laadittu kaupunkikuva- ja suojeluselvitys koski Lohjan keskustan kortteleita 22, 23, 24, 37 ja 103.  Pyhän Laurin kirkon valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön rajautuvalla alueella on iältään ja rakennustyypiltään vaihtelevaa rakennuskantaa.  Alueeseen sisältyy mm. Lohjan vanhinta tilahistoriaa, arkkitehtuuriltaan korkeatasoista 1950-luvun asuin- ja koulurakentamista, sekä 2000-luvun ansiokasta kirjastoarkkitehtuuria edustavia rakennuksia.

Työhön sisältyi alueen ja rakennuskannan historiaa ja nykytilaa tarkasteleva kulttuuriympäristöselvitys, sekä kaupunkikuvan analyysi ja suojeluselvitys.

KOHTEEN TYYPPI

Kaupunginosa/alue

PROJEKTIN TYYPPI

Kulttuuriympäristöt, kaupunkikuva – ja suojeluselvitys

OSOITE

Keskusta

KAUPUNKI

Lohja

AJANKOHTA

2018

TILAAJA

Lohjan kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

TYÖRYHMÄ

Pääkonsultti: Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson/ Kristina Karlsson

Alikonsultti: Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

bottom of page