top of page
Kulttuurikeskus Orvokki
rakennushistorian selvitys

Selvityksen kohteena on vuonna 1938 valmistunut ja 1995 laajennettu 1815 kerrosneliömetrin laajuinen entinen Tikkurilan yhtenäiskoulun (Oksanmäen koulun / Tikkurilan kansakoulun) Rakennus 1. Tällä hetkellä rakennuksessa toimii Kulttuurikeskus Orvokki, tarkemmin sanottuna kuvataidekoulu.
Vantaan modernin rakennuskulttuurin inventoinnissa (Eskola 2002) Tikkurilan yhtenäiskoulun kokonaisuus on luokiteltu tunnuksella A1, mikä merkitsee ilmeisiä arvoja, joiden suojelemiseksi on syytä käyttää kaavoituksen keinoja. Kohdekuvauksen mukaan ”Maataloushallituksen yliarkkitehtina toiminut Jalmari Peltonen on suunnitellut 1930-1950-luvuilla Helsingin maalaiskuntaan useita kouluja, joista tämä on arkkitehtonisesti edustavin.--- Rakennuksessa on varsinkin sisäänkäynneissä tyypillistä funkis-detaljointia.” Peltosen myöhempiä kouluja on samassa inventoinnissa pidetty arvokkaina joskin hieman yksitoikkoisina.


Kulttuurikeskus Orvokin rakennukset onkin suojeltu kaavassa. Kaavaselostuksessa 2008 niitä luonnehditaan seuraavasti: ”Orvokkitien vanhoilla koulurakennuksilla on tärkeä rooli Tikkurilan pohjoisosan kaupunkikuvassa, jolle ne antavat lämpöä, arvokkuutta ja pysyvyyttä. Niillä on myös suuri paikallishistoriallinen merkitys. Erityisesti vuonna 1938 val-mistuneessa osassa rakennuksen luonne on aina sisätilojen tunnelmaa myöten erittäin hyvin säilynyt. ---Rakennuksen ulkoasu ja pelkistyneisyydessään vaikuttavat sisätilat edustavat usealle sukupolvelle koulun arkkityyppiä.
Vanhempi, vuonna 1926 valmistunut koulurakennus sisältyy museon ylläpitämään rakennuskulttuurin yleisluetteloon. Uudempi, vuonna 1938 valmistunut rakennus on luokiteltu vuonna 2002 valmistuneessa inventoinnissa Vantaan moderni rakennuskulttuuri 1930-1979 luokkaan A1, eli niihin joiden arvot ovat täysin ilmeiset ja suojelutarve selvä.”
Kaavan suojelumääräyksissä: ”Suojeltavan rakennuksen julkisivuissa tulee erityisesti vaalia alkuperäisiä rakennusosia ja julkisivukorjauksissa käyttää alkuperäisiä ja niitä vastaavia materiaaleja. Alkuperäisinä säilyneiden aula- ja porrastilojen tilarakenne ja arkkitehtuurin luonne on säilytettävä. Pihan pintojen, rakenteiden ja istutusten on muodostettava korttelin eri osia yhdistävä kokonaisuus. Pihasuunnitelmasta on pyydettävä paikallisen museoviranomaisen lausunto.”


Tehtävänannon mukaisesti raportissa käsitellään kohteen rakennus- ja muutoshistoriaa, koulurakennuksen alkuperäisiä suunnitteluperusteita, erityispiirteitä ja erityisiä arvoja sekä suhdetta aikakauden muuhun rakentamiseen.

KOHTEEN TYYPPI

Koulu

PROJEKTIN TYYPPI

Rakennushistorianselvitys

OSOITE

Orvokkitie 15

KAUPUNKI

Vantaa

AJANKOHTA

2018

TILAAJA

Vantaan kaupunki / Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala / Tilakeskus

TYÖRYHMÄ

Mona Schalin

Avustajat:

Varvara Protassova

Liisi Wartiainen

bottom of page