top of page
KOY Auramo-talo rakennushistorianselvitys

Rakennushistorian selvitys koskee Tammiston kauppatien varrella sijaitsevan Auramon teollisuuskiinteistön rakennuksia ja aluetta. Insinööri Hannu Auramon 1947 perustaman insinööritoimiston, myöhemmin Auramo Oy:n rakennuttamat tuotantolaitos-, varasto- ja toimistotilat ovat edelleen käytössä eri yhtiöille vuokrattuina toimitiloina ja liikuntatiloina. Vanhaa latoa ja talomiehen asuinrakennusta lukuun ottamatta, Auramon rakennukset ovat Vantaan moderni teollinen rakennusperintö -selvityksessä luokiteltu arvokkaiksi. Teollisuushalli- ja toimistorakennus, Tammiston kauppatie 22, on arvoluokassa 1 ja pohjoisempi teollisuushalli, Äyritie 2, on arvoluokassa 2. Kohteet sisältyvät kaupunginmuseon Kirsti-tietokantaan.

KOY Auramo-talon rakennushistoriaselvitys on laajuudeltaan suppea selvitys. Selvitystä käytetään päätöksenteon ja neuvottelujen apuvälineenä pohdittaessa alueen kaavaratkaisua ja rakennusten tulevaisuutta.

Rakennusten käyttö, niiden suhde ympäristöönsä, alkuperäiset suunnitteluperusteet, rakennustekniset ratkaisut, olennaiset rakennusosat ja materiaalit on selvitetty kirjallisuuden ja arkistopiirustusten avulla sekä kohdekäynneillä.


Raportin päätösluvussa esitetään yhteenveto koskien rakennusten ominaispiirteitä sekä pohditaan kohteen kulttuurihistoriallisia arvoja.


Rakennushistoriaselvityksen tilaaja on Kiinteistö Oy Auramo-Talo. Ohjausryhmän työhön ovat osallistuneet Vantaan kaupunkisuunnittelun aluearkkitehti Johanna Rajala, Vantaan kaupunginmuseon tutkijat Susanna Paavola ja Anne Silanto sekä tilaajan edustajina Jukka Pitkänen, Kari Järvenpää ja Veikko Kantero. Ohjausryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ennen rakennushistorian selvityksen raportin esittelyä.

KOHTEEN TYYPPI

Toimistorakennus, teollisuusrakennus

PROJEKTIN TYYPPI

Rakennushistorianselvitys

OSOITE

Äyritie 2 ja Tammiston kauppatie 22

KAUPUNKI

Vantaa

AJANKOHTA

2019

TILAAJA

Kiinteistö Oy Auramo-talo

TYÖRYHMÄ

Mona Schalin

Avustajat:

Varvara Protassova
Liisi Wartiainen
Marica Schalin

bottom of page