top of page
Kilterin koulun rakennushistorianselvitys

Kilterin koulun suppea rakennushistoriaselvitys on laadittu Vantaan kaupungin tilakeskuksen tilaamana konsulttityönä keväällä 2019. Työn ensisijaisena tavoitteena on palvella ylläpitoa ja tulevaa korjaussuunnittelua sekä toimia rakennuksen nykytilan dokumentointina.


Tilaajan edustajana on rakennuttaja-arkkitehti Josée Courtemanche. Selvityksen tekijä on Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy. Selvityksen ovat laatineet arkkitehdit Mona Schalin ja  Varvara Protassova sekä tait. yo Liisi Wartiainen. Ohjausryhmään on tilaajan edustajien lisäksi kuulunut Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkija Susanna Paavola. Selvityksen kohteena on vuonna 1988 valmistunut 7069 kerrosneliömetrin laajuinen Kilterin koulu Myyrmäessä.


Kilterin koulu on suojeltu asemakaavalla 2017. R2-luokan rakennuksen suojelumääräykset koskevat rakennusta kokonaisuutena sekä keskikäytävää.


Vantaan kouluinventoinnissa (Riksman 2017) Kilteriä kuvaillaan aikalaisistaan poikkeavaksi postmoderniksi kouluksi. Kirjoittaja kiinnittää huomiota julkisivun taideteokseen, pääkäytävän ilmavuuteen ja luonnonvaloon, laattakuvioon ja väritykseen: ”Kilterin koulu poikkeaa muista aikalaisistaan nimenomaan paneutuneen, leikittelevän ja tilankäytöltään poikkeavan suunnittelun ansiosta. Vaikuttaa siltä, että Kilterin koulun hankkeessa suunnittelijoille on annettu enemmän vapautta, mahdollisuuksia ja resursseja kuin muissa verrokkikohteissa.”


Tehtävänannon mukaisesti raportissa käsitellään kohteen rakennus-, käyttö- ja muutoshistoriaa, koulurakennuksen alkuperäisiä suunnitteluperusteita, suhdetta ympäristöönsä, erityispiirteitä ja erityisiä arvoja sekä suhdetta aikakauden muuhun rakentamiseen varsinkin Vantaan alueen vertailukohteita painottaen. Rakennuksen alkuperäisiä suunnitteluperusteita on selvitetty arkistomateriaalin avulla ja havaintoihin vertaamalla. Rakennus on dokumentoitu ulkoa ja sisältä valokuvaamalla ja inventoitu tilaryhmittäin (inventointihuonekortit). Raportin päätösluvussa esitetään johtopäätökset ja yhteenveto koskien rakennuksen ominaispiirteitä, arvoja ja suhdetta aikakauden muuhun rakentamiseen. Päätösluvussa esitetään lisäksi havaittuja erityistutkimustarpeita ja suosituksia.


Ohjausryhmä on kokoontunut kolmesti työn laatimisprosessin aikana.

KOHTEEN TYYPPI

Koulu

PROJEKTIN TYYPPI

Rakennushistorianselvitys

OSOITE

Iskostie 8

KAUPUNKI

Vantaa

AJANKOHTA

2019

TILAAJA

Vantaan kaupunki / Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

TYÖRYHMÄ

Mona Schalin, arkkitehti SAFA
Varvara Protassova
Liisi Wartiainen

bottom of page