top of page
Kauniaisten kaupungintalo, suppea rakennushistorian selvitys

Kauniaisten kaupungintalo syntyi arkkitehtikilpailun tuloksena, tulokset ilmestyivät Arkkitehtilehden kilpailuliitteessä. Valmis rakennus julkaistiin Arkkitehti-lehdessä 1979.

Kauniaisten rakennusinventoinnissa 2005 kuvaillaan rakennuksen arvoa ja asemaa kaupunkikuvassa: ”Kauniaisten keskustan liikennejärjestelyjen hallitsevuus ja alueen jäsentymättömyys latistavat rakennuksen merkitystä kaupunkikuvassa. Kaupungintalo on luonteeltaan monumentaalirakennus mutta nykytilanteessa sen merkitys kaupunkikuvassa on vaatimaton. Rakennuksen arvo on kulttuurinen, onhan se kuitenkin kaupungin hallintokeskus.”

 

Suppean rakennushistoriaselvityksen raportissa kuvataan rakennuksen alkuperäistä suunnittelu- ja rakennushistoriaa sekä ajallista kontekstia, rakenneratkaisua, arkkitehtuurin ja sisustuksen ominaispiirteitä, rakennuksen käyttöhistoriaa, muutosvaiheita, nykytilannetta ja säilyneisyyttä.

 

Selvitystyö on suoritettu arkistotutkimuksen, kirjallisten lähteiden ja kohdekäyntien avulla.
Arkistotutkimuksessa on perehdytty kirjalliseen lähdeaineistoon sekä valokuva- ja piirustusmateriaaliin. Inventointi käsittää rakennuksen nykytilanteen yleispiirteisen selvittämisen ulko- ja sisätilojen osalta. Tämän pohjalta on suoritettu säilyneisyyden arviointi. Raportin kuvitus koostuu arkistovalokuvista, nykytilanteen valokuvista (keskeiset sisätilat, julkisivu, sisätilojen säilyneet pinnat, kiinteä sisustus ja yksityiskohdat), kuvapareista sekä tekstistä ja lähdeluettelosta.
 

KOHTEEN TYYPPI

Kaupungintalo

PROJEKTIN TYYPPI

Rakennushistorianselvitys, suppea

OSOITE

Kauniaistentie 10

KAUPUNKI

Kauniainen

AJANKOHTA

2018

TILAAJA

Kauniaisten kaupunki

TYÖRYHMÄ

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy / Mona Schalin

Muu työryhmä:

Varvara Protassova

Liisi Wartiainen

bottom of page