top of page
Heinolan seminaarin alueen maankäyttövaihtoehdot ja asemakaavan muutos

Heinolan seminaari-alue sijoittuu Heinolan keskustaan Maaherranpuiston koillispäähän. Seminaarissa koulutettiin opettajia 1900-luvun alusta lähtien vuoteen 1972. Tämän jälkeen on kiinteistö toimi opettajien jatko-koulutustilana vuoden 2013 alkuun asti. Alue on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ja osa Heinolan kansallista kaupunkipuistoa.

Alue on Senaatti Kiinteistöjen omistuksessa. Korttelialueen pinta ala on 27.126 m2 ja rakennusoikeus on 13.400 kem2, josta on käytetty 8038 kem2. Alue on asemakaavassa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO􀍲7,kaava vahvistettu 13.7.1979). Opetustoiminta on alueelta loppunut ja rakennukset ovat tyhjillään. Asemakaavan muutoksella haetaan alueelle uusia käyttötarkoituksia.  Työn ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin reunaehdot muutokselle ja tarkasteltiin uusia käyttötarkoituksia ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksia korttelissa. Työn seuraavassa vaiheessa laaditaan asemakaavamuutos.

Laajuus 2,7 ha

KOHTEEN TYYPPI

Kaupunginosa/alue

PROJEKTIN TYYPPI

Kaupunkisuunnittelu, asemakaavan muutos

OSOITE

KAUPUNKI

Heinola

AJANKOHTA

2013-

TILAAJA

Heinolan kaupunki

TYÖRYHMÄ

Pääkonsultti:

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson/ Kristina Karlsson

Alikonsultit:

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Arkitektstudio 3d

bottom of page