top of page
Gyldenintie 2 rakennushistorianselvitys

Selvityksen kohteena on vuonna 1971 valmistunut, Arkkitehtitoimisto Kristian Gullichsenin ja arkkitehti Pentti Pihan suunnittelema toimistorakennus Helsingin Lauttasaaressa, osoitteessa Gyldénintie 2. Rakennus sisältyy Helsingin kaupunginmuseon 2001-2001 laatimaan Lauttasaaren rakennusinventointiin. Rakennushistoriaselvitys on laadittu Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n tilaamana konsulttityönä kesäkuussa 2019. Työn ensisijaisena tavoitteena on rakennuksen historian ja nykytilan dokumentointi asemakaavoitusta
varten.


Tilaajan edustajana on toiminut kiinteistökehityspäällikkö Anne Tiainen. Selvityksen on laatinut Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy. Raportin sisällön laajuudesta on keskusteltu Helsingin kaupunginmuseon edustajan Anne Salmisen kanssa.

 

Raportissa käsitellään kohteen rakennus-, käyttö- ja muutoshistoriaa, alkuperäisiä suunnitteluperusteita, suhdetta ympäristöönsä, ominaispiirteitä ja suhdetta aikakauden
muuhun rakentamiseen.

 

Alkuperäisiä suunnitteluperusteita, toteutusta ja myöhempiä muutoksia on selvitetty arkistomateriaalin avulla. Arkkitehtuurimuseossa säilytettävä,  Kristian Gullichsenin luovuttama piirustuskokoelma on tämän rakennuksen kohdalla varsin kattava ja sisältää paljon luonnosvaiheen aikaista aineistoa. Keskeinen lähde on myös Arkkitehtilehdessä julkaistu esittely vuodelta 1973. Arkkitehtuurimuseon valokuvakokoelmasta on saatu käyttöön Simo Ristan valokuvat samalta vuodelta. Rakennuksen alkuperäiset pääpiirustukset, keskeiset työpiirustukset ja muutospiirustukset löytyvät Rakennusvalvonnan arska-tietokannasta.

 

Rakennuksen ympäristöä, julkisivuja ja sisätiloja on dokumentoitu valokuvaamalla kesäkuussa 2019 ja havainnot niiden
säilyneisyydestä ja muutoksista on kirjattu raporttiin. Selvitystyö ei sisällä yksityiskohtaista inventointia.

 

Raportin päätösluvussa esitetään johtopäätökset ja yhteenveto
koskien rakennuksen ominaispiirteitä ja suhdetta aikakauden muuhun rakentamiseen.

KOHTEEN TYYPPI

Toimistorakennus, liikerakennus

PROJEKTIN TYYPPI

Rakennushistorianselvitys

OSOITE

Gyldenintie 2

KAUPUNKI

Helsinki

AJANKOHTA

2019

TILAAJA

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj

TYÖRYHMÄ

Mona Schalin

Avustajat:
Varvara Protassova
Liisi Wartiainen

bottom of page