top of page
Esplanadin kappelin rakennushistorianselvitys

Esplanadikappelin rakennushistorian selvitys palvelee rakennuksen julkisivun ominaispiirteiden ja säilyneisyyden tunnistamista ja toimii tietolähteenä kiinteistöön kohdistuvissa toimenpiteissä sekä omistajan päätöksenteossa. Selvityksen tarkoitus on
selvittää Kappelin rakennus– ja muutoshistoriaa sekä säilyneisyyttä, koska rakennukselle on suunnitteilla laajahko korjaus.

 

Selvitykseen on koottu tietoja rakentamista edeltävistä vaiheista, suunnittelusta, toteutuksesta ja myöhemmistä muutoksista. Selvitystyöhön on kuulunut lähde- ja arkistoselvitys, valokuvaus kohteessa sekä hankittujen tietojen ja aineistojen järjestäminen, raportin toimitustyö ja taitto. Selvityksen lähteet on luetteloitu selvityksen loppusivuilla. Selvitystyön konsulttityöstä vastaa Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy. 


Kappelin rakennushistorian selvityksen on tilannut Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet Ylläpito / Toimitilat 2. Tilaajan edustajana on Veikko Westerlund, tekninen isännöitsijä. Kaupunginmuseon rakennuskonservaattori Jaana Perttilä on avustanut selvityksen tekijöitä kokoamalla Kappelin liittyvää aineistoa kaupunginmuseon arkistosta.

KOHTEEN TYYPPI

Ravintola

PROJEKTIN TYYPPI

Rakennushistorianselvitys

OSOITE

Eteläesplanadi 1

KAUPUNKI

Helsinki

AJANKOHTA

2018

TILAAJA

Tilakeskus, Helsinki

TYÖRYHMÄ

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy / Mona Schalin

Avustajat:

Varvara Protassova

Marica Schalin

bottom of page