top of page
Cygnaeus lågstadieskola
rakennushistorian selvitys

Karl Hård af Segerstadin suunnittelema Cygnaeus lågstadien koulurakennus on valmistunut 1910. Rakennuksen laaja korjaushanke on valmisteilla.

Rakennushistorian selvitys on laadittu Kaupunkiympäristön toimialan (Kymp/Rya) tilaamana konsulttityönä alkaen syksyllä 2017. Selvityksen tarkoitus on palvella ennen kaikkea tulevaa korjaushanketta ja sen valmistelua. Selvityksen lopullinen raportti on valmistunut 2019.

Tilaajan edustaja on alkuvaiheessa ollut hanke- ja luonnossuuunnitteluvaiheen projektinjohtaja Päivi Etelämäki ja loppuvaiheessa  projektinjohtaja Arja Törmä. 

Selvitystyöhön ovat Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n puolesta osallistuneet arkkitehdit Mona Schalin ja Varvara Protassova sekä tait.yo Liisi Wartiainen. 

Selvitysraporttin alustavaa versiota on kommentoinut  kaupunginmuseon edustaja, arkkitehti Mikko Lindqvist.

Tässä rakennushistorian selvityksessä tarkastellaan koulurakennuksen vaiheita suunnittelusta toteutukseen sekä keskeisiä muutoksia, nykytilannetta ja säilyneisyyttä. Cygnaeus lågstadien koulurakennuksen syntyvaiheiden ja alkuperäisten suunnitteluratkaisujen tarkasteluun liittyen käsitellään lyhyesti arkkitehti Karl Hård af Segerstadin muita koulurakennuksia ja koulurakentamisen ajankohtaisia virtauksia 1900-luvun alussa. 

Cygnaeus lågstadieskola on suojeltu vuoden 1999 asemakaavassa 10711 rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuksena sr-1-määräyksellä, jossa myös sisätilat on mainittu. Piharakennus on suojeltu sr-2-merkinnällä.

Koulu sijaitsee alueella, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, RKY-alue Johanneksen kirkko ympäristöineen.  Rinteessä seisovaa kirkkoa ympäröi terassoitu puisto, joka liittyy muurin erottamana ympäröivien koulujen käyttämään urheilukenttään.

Johanneksenpuisto, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä aikakaudelleen tyypillinen puisto, kuuluu Helsingin kaupungin arvoympäristöihin. Cygnaeuksen lågstadie kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen aluekokonaisuuteen Helsingin empirekeskusta ja kivikaupunki.

KOHTEEN TYYPPI

Koulu

PROJEKTIN TYYPPI

Rakennushistorianselvitys

OSOITE

Ratakatu 8

KAUPUNKI

Helsinki

AJANKOHTA

2017-2018

TILAAJA

Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, Tilakeskus

TYÖRYHMÄ

Tekijä: Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy / Mona Schalin

Muu työryhmä: Varvara Protassova, Liisi Wartiainen

bottom of page