top of page
Vanhankaupunginkoski

Vanhankaupunginkosken ympäristöhistoriallinen selvitys on laadittu kevään, kesän ja alkusyksyn 2023 aikana. Selvitys on laadittu palvelemaan alueelle suunniteltujen muutosten vaikutusten arviointia. Työn taustalla on Helsingin kaupunginvaltuuston vuonna 2022 tekemä päätös käynnistää suunnittelu Vanhankaupunginkosken padon purkamiseksi osittain tai kokonaan. Vastaavanlaista kattavaa selvitystä ei ole aiemmin laadittu Vanhankaupunginkosken ympäristöstä. 


https://julkaisut.hel.fi/fi/julkaisut/vanhankaupunginkoski-ymparistohistoriallinen-selvitys

KOHTEEN TYYPPI

Alue

PROJEKTIN TYYPPI

Ympäristöhistoriallinen selvitys

OSOITE

Vanhakaupunki

KAUPUNKI

Helsinki

AJANKOHTA

2023

TILAAJA

Helsingin kaupunki. Kaupunkiympäristön toimiala.

TYÖRYHMÄ

Projektinjohto: Mona Schalin ja Kristina Karlsson

Asiantuntijat ja avustajat: Gretel Hemgård, Maija Korvenkangas, Marica Schalin, Emel Tuupainen

bottom of page