top of page
Lohjan kaupunki, Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutukylien osayleiskaavaa koskeva rakennusinventointi

Rakennusinventointi on laadittu Lehmijärven ja Pullin kyläalueita koskevana osayleiskaavatyöhön liittyvänä selvityksenä. Inventoinnin tarkoituksena on ollut tunnistaa maankäytön suunnittelussa huomioon otettavat arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä määritellä näille suojeluperusteet.

Työhön sisältyi alueen ja rakennuskannan historiaa ja nykytilaa tarkasteleva kulttuuriympäristöselvitys, sekä kaupunkikuvan analyysi ja suojeluselvitys.

KOHTEEN TYYPPI

Kaupunginosa/alue

PROJEKTIN TYYPPI

Kulttuuriympäristöt, alueellinen rakennusinventointi

OSOITE

Lehmijärvi- Pulli

KAUPUNKI

Lohja

AJANKOHTA

2019

TILAAJA

Lohjan kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

TYÖRYHMÄ

Pääkonsultti: Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson/ Kristina Karlsson

Alikonsultti: Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

bottom of page