top of page
Jyväskylä kankaan sydänkorttelin arkkitehtikilpailu, lunastus

Kilpailun tarkoituksena oli löytää Kankaan entisen paperitehtaan alueen sydänkortteleiden itäosan uudisrakennusvaiheen asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi korkeatasoinen viihtyisän työpaikka-, asuin-, ja opiskelualueensuunnitelma, joka huomioi maakunnallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen teollisuusympäristön ja muodostaa kaupunkikuvallisesti laadukkaan keskustan Kankaanalueen toteutukselle.

Kilpailualueelle tuli sijoittaa kerrosalaa 100 000–130 000 kem²

KOHTEEN TYYPPI

Kaupunginosa/alue

PROJEKTIN TYYPPI

Kaupunkisuunnittelu, avoin ideakilpailu

OSOITE

Kangas

KAUPUNKI

Jyväskylä

AJANKOHTA

2017

TILAAJA

Jyväskylän kaupunki

TYÖRYHMÄ

Kangas & Vuorinen Arkkitehdit Oy/ Esa Kangas, Johanna Vuorinen

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson/ Kristina Karlsson

bottom of page