top of page
Hennalan harjoituskenttäalueen ideakilpailu, 1.palkinto Hennalanniityn viitesuunnitelma

Ideakilpailu 2016, viitesuunnitelma 2017

 

Kilpailutehtävänä oli ideoida historiallisen kasarmiympäristön jatkeeksi omaleimainen asuinalue, joka on toteutettavissa vaiheittain. Suunnittelulla haettiin ympäristöön sopivaa, paikan historiaa ja henkeä korostavaa, monipuolista asumista mahdollistavaa sekä kaupunkikuvallisesti laadukasta ja kustannustehokasta ratkaisua. Kilpailu on pohjana jatkosuunnittelulle ja asemakaavoitukselle.

Kasarmialue on toiminut inspiraation lähteenä suunnittelulle. Kasarmin tyypilliset piirteet – kulmittaiset ja suorat katulinjaukset, puukujanteet, vahvat katua rajaavat julkisivut sekä alueen vehreä puistomaisuus ovat teemoja, jotka on haluttu ottaa lähtökohdaksi uuden asuntoalueen suunnittelussa. Toisaalta uudelle on haettu myös kontrastia ja omaleimaisuutta yhdistämällä tiiviit urbaanit katu- ja aukiotilat avoimeen vapaaseen luonnonpuistoon. Tavoitteena on alueen selkeä oma identiteetti. Alueelle on suunniteltu yhteensä 100 000 uutta kem2 josta valtaosa on asumista. Pysäköinti on ratkaistu usean erityyppisen osaratkaisun avulla: kadunvarsipysäköintinä, taskupysäköintinä ja kansiratkaisuina.

Alue muodostuu kolmesta rakennussaarekkeesta ”kukasta”, jotka yhdistyvät toisiinsa verkkomaisesti – kulmikkaasti suoria katulinjoja muodostavan kiertävän pääkadun sekä säteittäisten sivukatujen ja kevyenliikenteen väylien avulla. Alueen keskelle, ”kukkien” väliin ja ympärille jäävä puistoalue on alueen sykkivä toiminnallinen sydän, joka toimii uutta ja vanhaa aluetta yhdistävänä ja alueiden välistä vuoropuhelua korostavana vyöhykkeenä, sekä yhdistää Hennalan alueen myös ympäröiviin alueisiin tärkein viheryhteyksin.

Hennalanniityn viitesuunnitelma laadittiin ideakilpailun voittaneen ehdotuksen ”Flowerpower” pohjalta vuoden 2017 aikana. Asemakaavan pohjaksi laaditussa suunnitelmassa päivitettiin kilpailutyön jälkeen tarkentuneita lähtökohtia ja tavoitteita, sekä tarkistettiin suunnitelman osa-ratkaisuja kilpailuarvostelussa esitettyjen ja työn aikana ohjausryhmältä saadun palautteen pohjalta. Suunnitelmassa on uutena hankkeena otettiin huomioon alueen halki johdettava laajempaa aluetta palveleva hulevesiuoma altaineen.

n 100 000 k-m2

KOHTEEN TYYPPI

Kaupunginosa/alue

PROJEKTIN TYYPPI

Kaupunkisuunnittelu, kutsukilpailu ja viitesuunnitelma

OSOITE

Hennala

KAUPUNKI

Lahti

AJANKOHTA

2016, 2017

TILAAJA

Senaatti-kiinteistöt ja Lahden kaupunki

TYÖRYHMÄ

Arkkitehtisuunnittelu: Kangas &Vuorinen Arkkitehdit Oy/ Esa Kangas, Johanna Vuorinen, Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson/ Kristina Karlsson

Projektin vetäjä: viitesuunnitelmavaiheessa Esa Kangas

Maisemasuunnittelu: Masu Planning/ Malin Blomqvist, Inka Norros, Lauri Mikkola

Liikennesuunnittelu: Trafix Oy/ Jouni Ikäheimo

bottom of page