top of page
Espoo, Olarin keskeisten alueiden inventointi, arvotus ja kehittämisperiaatteet

Selvitysalue käsitti Olarin ja Kuitinmäen keskeiset 1960-luvun lopulta 1980-luvulle rakentuneet alueet. Olari, Kuitinmäki ja viereinen Matinkylä muodostavat aikansa suurimpiin lukeutuvan toteutuneen kaavallisen kokonaisuuden, jossa johdonmukaisesti on noudatettu ruutukaavamaista jäsentelyä ulkosyöttöisine liikenteineen ja keskusraitteineen. Olarin ja Kuitinmäen kokonaisuudesta Olarin arvot on yleisesti tunnustettu minkä osoittaa se, että Olarin alue jo 1975 sai rakennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnon. Alue toteutui myös arkkitehtuuriltaan yhtenäisenä koska samat arkkitehdit, Simo Järvinen ja Eero Valjakka sekä Vesa Huolman, jotka vastasivat asemakaavan suunnittelusta, suunnittelivat myös valtaosan alueelle toteutuneista asuinrakennuksista.

 

Työssä selvitettiin, miten alueen alkuperäiset, 1960- ja 1970-lukujen suunnitteluperiaatteet ovat toteutuneet. Tavoitteena oli tunnistaa merkittävimmät osakokonaisuudet ja yksittäiset kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat kohteet ja rakennukset. Selvityksissä alueet on inventoitu ja arvotettu ja niille on laadittu kehittämisperiaatteet. Niissä korostetaan tekijöitä, jotka vahvistavat alueiden identiteettiä ja ominaisleimaa.

Selvityksen avulla on tarkoitus jatkossa ohjata asemakaavamuutoksia, käyttötarkoituksen muutoksia, rakennusten korjaamista sekä täydennysrakentamista alueella.

KOHTEEN TYYPPI

Kaupunginosa/alue

PROJEKTIN TYYPPI

Kaupunkisuunnittelu, inventointi, arvotus ja kehittämisperiaatteet

OSOITE

Olari Kuitinmäki

KAUPUNKI

Espoo

AJANKOHTA

2019

TILAAJA

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, asemakaavayksikkö

TYÖRYHMÄ

Pääkonsultti: Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson/ Kristina Karlsson

Alikonsultti: Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Verkkosivuille pääset tästä

bottom of page