top of page
Espoo, Matinkylän keskeisten alueiden inventointi, arvotus ja kehittämisperiaatteet

Selvitysalue käsitti Matinkylän 1970-luvulla rakennetun kerrostaloalueen ja siihen liittyvän Tiistilän keskeiset alueet.

Matinkylä sekä sen pohjoispuolella sijaitsevat Olari ja Kuitinmäki muodostavat aikansa suurimpiin lukeutuvan toteutuneen kaavallisen kokonaisuuden, jossa johdonmukaisesti on noudatettu ruutukaavamaista jäsentelyä ulkosyöttöisine liikenteineen ja keskusraitteineen. Olarin arvot on jo aiemmin yleisesti tunnustettu, minkä osoittaa se että Olarin alue jo vuonna 1975 sai rakennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnon. Matinkylän arvoja ei ole aiemmissa inventoinneissa nostettu esiin.

 

Työssä selvitettiin, miten alueen alkuperäiset, 1960- ja 1970-lukujen suunnitteluperiaatteet ovat toteutuneet. Tavoitteena oli tunnistaa merkittävimmät osakokonaisuudet ja yksittäiset kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat kohteet ja rakennukset. Selvityksissä alueet on inventoitu ja arvotettu ja niille on laadittu kehittämisperiaatteet. Niissä korostetaan tekijöitä, jotka vahvistavat alueiden identiteettiä ja ominaisleimaa.

Selvityksen avulla on tarkoitus jatkossa ohjata asemakaavamuutoksia, käyttötarkoituksen muutoksia, rakennusten korjaamista sekä täydennysrakentamista alueella.

KOHTEEN TYYPPI

Kaupunginosa/alue

PROJEKTIN TYYPPI

Kaupunkisuunnittelu, inventointi, arvotus ja kehittämisperiaatteet

OSOITE

Matinkylä

KAUPUNKI

Espoo

AJANKOHTA

2019

TILAAJA

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, asemakaavayksikkö

TYÖRYHMÄ

Pääkonsultti: Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson/ Kristina Karlsson

Alikonsultti: Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Verkkosivuille pääset tästä

bottom of page