1/2
Jyväskylä kankaan sydänkorttelin arkkitehtikilpailu, lunastus

Kilpailun tarkoituksena oli löytää Kankaan entisen paperitehtaan alueen sydänkortteleiden itäosan uudisrakennusvaiheen asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi korkeatasoinen viihtyisän työpaikka-, asuin-, ja opiskelualueensuunnitelma, joka huomioi maakunnallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen teollisuusympäristön ja muodostaa kaupunkikuvallisesti laadukkaan keskustan Kankaanalueen toteutukselle.

Kilpailualueelle tuli sijoittaa kerrosalaa 100 000–130 000 kem²

TYÖRYHMÄ

Kangas & Vuorinen Arkkitehdit Oy/ Esa Kangas, Johanna Vuorinen

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson/ Kristina Karlsson

KOHTEEN TYYPPI

Kaupunginosa/alue

PROJEKTIN TYYPPI

Kaupunkisuunnittelu, avoin ideakilpailu

OSOITE

Kangas

KAUPUNKI

Jyväskylä

AJANKOHTA

2017

TILAAJA

Jyväskylän kaupunki

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Kati Salonen och Mona Schalin Arkitekter Ab

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson

Arkitektbyrå Kristina Karlsson

Tallberginkatu 2 b, 00180 HELSINKI

© 2021 stadionark