suomeksi

 


 

 

Y-tunnus: 

1545301-0

osoite: 

Tallberginkatu

2  B

00180 Helsinki

puhelin: 

+358-9- 6926924, +358-40- 7543704

sähköposti: 

internetsivut:

www.stadionark.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson grundades 1999.

 

Våra uppdrag har omfattat byggnadsplanering av nybyggen och renoveringar, samt olika områden inom samhällsplaneringen. Inom byggnadsplaneringen har vi särskilt inriktat oss på tät-låg bostadsplanering, träbyggande och även industribyggande. Inom samhällsplaneringen har vi arbetat med detalj – och generalplaner i kulturhistoriskt värdefulla miljöer, byggnadsdirektiv och tillbyggnadsutredningar samt gjort inventeringar och utredningar över den byggda kulturmiljön. 

 

Vår verksamhet baserar sig till en viktig del på nätverk mellan andra arkitekt-, ingenjörs- och planeringsbyråer. För detta ändamål har vi grundat planeringssammanslutningen Stadionark tillsammans med Kati Salonen och Mona Schalin Arkitekter Ab som arbetar i samma utrymmen med oss. Inom stadsplanering och visualisering samarbetar vi aktivt med Pauliina Koskinen Tonboe/ Arkitektstudio 3D, som verkar i Köpenhamn.